Reseaujvf
Image default
Society / Law

Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag is een voorlopige beslaglegging op (een deel van) het vermogen van debiteur om de onbetaald gebleven vordering te verzekeren. Bij het conservatoir beslag leggen op dit vermogen ‘bevries’ je als het ware de goederen, zodat deze niet kunnen worden verkocht of verplaatst. Het kan hier gaan om een huis of auto, maar ook om een bankrekening. Zolang het maar een economische waarde heeft kan op alle goederen beslag worden gelegd. Deze beslaglegging wordt al gedaan voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van deze vordering. Wel moet de advocaat van de schuldeiser hiervoor toestemming vragen aan de beslagrechter, alvorens hij deze beslaglegging mag laten uitvoeren door een deurwaarder.

Geen waarschuwing

Bij conservatoir beslag wordt meestal geen waarschuwing vooraf gegeven, bij een conservatoir beslag slachtoffer kan het dus maar zo zijn dat dit als een volledige verrassing komt. Echter kan er natuurlijk niet zomaar conservatoir beslag worden gelegd op bijvoorbeeld een onroerende zaak, zoals eerder genoemd moet hiervoor eerst toestemming aan een beslagrechter worden gevraagd. Middels een verzoekschrift moet de schuldeiser duidelijk maken dat hij er bang voor is dat de debiteur niet zal gaan betalen, of spullen verkoopt. Dit wordt over het algemeen niet heel uitgebreid gecontroleerd, en dus zal een rechter al snel toestemming geven.

Opheffing conservatoir beslag

Nadat de schuldeiser groen licht heeft gekregen om beslag te leggen, dan moet hij binnen 14 dagen een procedure starten om van de rechtbank een vordering te krijgen. Maar, ook de debiteur kan middels een kort geding opheffing van het beslag eisen, en de rechter kan zodoende het conservatoir beslag opheffen. Hiervoor moet hij wel duidelijke redenen kunnen geven, bijvoorbeeld wanneer de vordering niet bestaat of het beslag onredelijk is ten opzichte van de vordering.

Veroorzaken van schade

Voordat een crediteur verzoek doet tot beslaglegging, moet hij zich beseffen dat een eventuele toezegging schade kan veroorzaken bij de debiteur. Bijvoorbeeld wanneer hij zijn huis in de verkoop heeft staan en er conservatoir beslag wordt gelegd. In de tijd dat er beslag ligt op zijn woning, en achteraf blijkt dat de beslaglegging niet gegrond was, dan kan deze schade worden verhaald op de crediteur. Het is dus ook niet verstandig zomaar verzoek tot beslaglegging in te dienen, maar het eerst op andere manieren proberen op te lossen.

https://www.lawfox.nl/advocatuur/conservatoir-beslag/