Reseaujvf
Image default
Society / Law

Het krijgen van bijles in de stad Nijmegen

Voordat je bijles in Nijmegen kunt krijgen van  Studentsplus wordt er eerst een intake gehouden. Hier wordt bekeken waar je moeite mee hebt en wat eraan gedaan kan worden om de beste prestaties op dat vak te behalen. Als je ontevreden bent over de resultaten van de bijlessen, dan kun je vragen bij Studentsplus om andere mogelijkheden om toch de gewenste resultaten te kunnen behalen. Bij Studentsplus is het namelijk erg belangrijk dat de student die bijles krijgt bij Studentsplus in Nijmegen zelf erg tevreden is over de resultaten en vind dat hij of zij goed behandeld wordt. Vind je nou dat je geen klik heb met de persoon die jou bijles geeft, dan kun je dit ook gewoon aangeven en dan gaat Studentsplus opzoek naar een andere begeleider waarmee je wel een klik hebt.

Een student die jouw bijles geeft

Bij Studentsplus geven studenten die hun havo of vwo hebben afgerond bijles aan de leerlingen de moeite hebben met vakken op de middelbare school. Deze leerlingen zitten dan meestal op de universiteit of op een hogeschool. Zij hebben vaak veel ervaring met de lesstof op verschillende niveaus. Er is wel een eis waaraan de bijles gevende studenten aan moeten voldoen. Zo moeten ze de vakken waarin ze bijles geven minimaal met een 7 afsluiten. Daarnaast zijn er ook flexibele urenpakketten. Zo kun je zelf besluiten aan de hand van hoeveel vakken je hebt en of je er veel moeite mee hebt.

Hoe gaat de procedure?

Voordat je binnenkomt bij Studentsplus in Nijmegen wordt er eerst een intake gesprek gehouden. In dit gesprek wordt duidelijk wie de student is en waar hij of zij moeite mee heeft. Aan de hand van dit wordt er opgemaakt wat de leerling nodig zou hebben en welke begeleiding het beste zou zijn voor deze student.