Reseaujvf
Image default
Society / Law

Hulp bij regelgevingen voor ondernemers

Als ondernemer is het soms moeilijk om op de hoogte te blijven van alle regels die er voor jouw sector gelden. Bovendoen moet dan ook nog heel de administratie en het bedrijf aan alle regels voldoen. Zo kan het natuurlijk moeilijk worden voor de ondernemer om bij alles in orde te blijven. Veel ondernemers hebben sowieso al bijna geen vrije tijd omdat ze zoveel tijd in hun bedrijf moeten steken. Vaak nemen ze erg veel taken op hun, van inkoop en bestellingen bij leveranciers, het contacteren van klanten, alle administratie van het personeel en daarnaast ook gewoon meedraaien in de zaak. Dan is de extra taak om ook alle regelgevingen bij te houden soms onmogelijk. Gelukkig zijn er oplossingen die de werkgever kunnen helpen omtrent de twee moeilijkste regelgevingen: de werkkostenregeling en de cao’s.

De werkkostenregeling ging in 2015 officieel van gang. De WKR is één collectieve regelgeving die alle verschillende regels omtrent vergoedingen en verstrekkingen voor werkgevers bundelt. Dit als antwoord op klachten van werkgevers die vonden dat de wirwar aan regels te ingewikkeld was en absoluut niet handig. De WKR werd in 2011 gemaakt, maar tot 2015 waren werkgevers niet verplicht ze te gebruiken, zo konden ze rustig aan in het nieuwe systeem komen. Om werkgevers te helpen om hun administratie correct naar deze regeling uit te voeren, is er de WKR tool.

Ook cao’s zorgen voor de nodige stress bij werkgevers. Een cao of collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst die afspraken over de arbeidsvoorwaarden bevat voor een bepaalde sector. Het gaat dan om afspraken over het loon, betaling van overwerk, werktijden, toeslagen enzovoort. Een cao wordt afgesloten door werkgevers of werkgever- of werknemersorganisaties. Om volledig in orde te zijn naar de voorwaarden in een cao, kan een bedrijf een consultant inschakelen. Deze ziet er dan op toe dat bijvoorbeeld het schilders cao volledig nageleefd wordt.

http://www.cbbs.nl