Reseaujvf

Advocaat nodig in Turnhout?

Ben je woonachtig in Turnhout, dan heb je mogelijk zo af en toe toch wel eens een vraag die jou zou willen stellen aan een advocaat. Dus je zoekt in de zoekmachines op de zoekterm ‘Advocaat Turnhout’. Vervolgens krijg je een overzicht te zien van diverse advocaten. Je zult eerst moeten bepalen in welk rechtsgebied je vraagt valt. Dat is niet eenvoudig, dus daar is het verstandig om op zoek te gaan naar een multidisciplinair advocatenkantoor. Op basis van je uitleg aan een advocaat, zal deze bepalen met welke vakspecialist je moet spreken. Er wordt een eerste intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek wordt dieper in gegaan op de zaak en wordt er uitleg gegeven over de eventuele mogelijkheden. Uiteraard kan er niet tot in de diepte op de zaak worden ingegaan, omdat daarvoor vaak aanvullende documenten en opzoekingswerk gedaan moet worden. Een goede advocaat zal je voor dit intakegesprek een vergoeding vragen. Dit klinkt wellicht vreemd, maar als een advocaat je kosteloos te woord kan staan, dan heeft hij te weinig werk. Een gespecialiseerde advocaat met te weinig werk kan ook minder ervaring op doen. Het is een vicieuze cirkel, maar als jij een goed advies wilt hebben van een vakman of –vrouw, dan is het aan te raden om een goede advocaat te zoeken.

Niet iedere advocaat heeft de gave om hetgeen hij of zij hoort te verwerken en dan een antwoord te geven wat voor iedereen duidelijk is. Feitelijk begint het al met het inlevingsvermogen van de advocaat. Heeft deze alleen een hoog IQ en minder EQ, dan bent u zeker in zaken waar het gaat om letselschade aan het verkeerde adres. Dit soort advocaten werken vaak in opdracht van de verzekeraar. Niet om de zaak zo snel mogelijk af te handelen, maar om het proces te vertragen of te frustreren. Als slachtoffer ben je dan vaak geneigd om met het eerste voorstel van de verzekering akkoord te gaan. Het zijn die momenten dat een empatische advocaat je begrijpt en de zaak voor jou omzet in een zakelijk geheel. Dit is niet met de bedoeling om ‘uurtjes te schrijven’, want deze worden voldaan door de verzekering of tegenpartij, maar om het allerbeste uit de zaak te halen voor jou als cliënt.

Ook als zelfstandige heb je veel aan een empatische advocaat, bijvoorbeeld als het gaat om incassorecht. De advocaat beseft dat jij op je geld zit te wachten en dat de klant allerlei excuses zoekt om niet te betalen. Indien er geen redelijke manier van protest is gevoerd door de klant, dan is het tijd om haast te maken. Een klant die problemen maakt, verkeerd vaak in slechte papieren. 

Meer informatie: www.advocatenkantoorstappers.be

Ref.: 12

Reseaujvf

Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag is een voorlopige beslaglegging op (een deel van) het vermogen van debiteur om de onbetaald gebleven vordering te verzekeren. Bij het conservatoir beslag leggen op dit vermogen ‘bevries’ je als het ware de goederen, zodat deze niet kunnen worden verkocht of verplaatst. Het kan hier gaan om een huis of auto, maar ook om een bankrekening. Zolang het maar een economische waarde heeft kan op alle goederen beslag worden gelegd. Deze beslaglegging wordt al gedaan voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van deze vordering. Wel moet de advocaat van de schuldeiser hiervoor toestemming vragen aan de beslagrechter, alvorens hij deze beslaglegging mag laten uitvoeren door een deurwaarder.

Geen waarschuwing

Bij conservatoir beslag wordt meestal geen waarschuwing vooraf gegeven, bij een conservatoir beslag slachtoffer kan het dus maar zo zijn dat dit als een volledige verrassing komt. Echter kan er natuurlijk niet zomaar conservatoir beslag worden gelegd op bijvoorbeeld een onroerende zaak, zoals eerder genoemd moet hiervoor eerst toestemming aan een beslagrechter worden gevraagd. Middels een verzoekschrift moet de schuldeiser duidelijk maken dat hij er bang voor is dat de debiteur niet zal gaan betalen, of spullen verkoopt. Dit wordt over het algemeen niet heel uitgebreid gecontroleerd, en dus zal een rechter al snel toestemming geven.

Opheffing conservatoir beslag

Nadat de schuldeiser groen licht heeft gekregen om beslag te leggen, dan moet hij binnen 14 dagen een procedure starten om van de rechtbank een vordering te krijgen. Maar, ook de debiteur kan middels een kort geding opheffing van het beslag eisen, en de rechter kan zodoende het conservatoir beslag opheffen. Hiervoor moet hij wel duidelijke redenen kunnen geven, bijvoorbeeld wanneer de vordering niet bestaat of het beslag onredelijk is ten opzichte van de vordering.

Veroorzaken van schade

Voordat een crediteur verzoek doet tot beslaglegging, moet hij zich beseffen dat een eventuele toezegging schade kan veroorzaken bij de debiteur. Bijvoorbeeld wanneer hij zijn huis in de verkoop heeft staan en er conservatoir beslag wordt gelegd. In de tijd dat er beslag ligt op zijn woning, en achteraf blijkt dat de beslaglegging niet gegrond was, dan kan deze schade worden verhaald op de crediteur. Het is dus ook niet verstandig zomaar verzoek tot beslaglegging in te dienen, maar het eerst op andere manieren proberen op te lossen.

https://www.lawfox.nl/advocatuur/conservatoir-beslag/
Reseaujvf

Advocaat Arbeidsrecht is een veel gebruikte zoekterm

Advocaat Arbeidsrecht

Mogelijk heeft u ooit gehoord van het oud Joods gezegde ‘Ik wens je veel personeel toe’ geeft aan dat het niet altijd even eenvoudig is om personeel te hebben. We kunnen dit gezegde nog wat aan te vullen met ‘en een goede advocaat arbeidsrecht’. Ben je als firma gevestigd in de regio Turnhout, dan zoeken veel werkgevers op de zoekterm ‘advocaat arbeidsrecht Turnhout’ op hun smartphone, ipad of PC. Maar wie van de advocaten moet hebben? Degene die adverteert? Nee, beter is om te zoeken naar een empatische arbeidsrecht advocaat. De advocaat die moet adverteren zit te schreeuwen om werk. Waarom moet deze adverteren denkt u wellicht. Een goede advocaat arbeidsrecht heeft het in economisch goede en mindere tijden altijd druk. Wanneer er personeel moet worden aangenomen, moeten de arbeidscontracten conform de wetgeving zijn opgesteld. Echter steeds vaker worden er voor specialisten aparte arbeidsvoorwaarden opgesteld. Wanneer de medewerker niet voldoet of het gaat wat minder goed met de firma, dan wordt het tijd om afscheid te nemen van elkaar. Het ontslagrecht zit al deels verwerkt in een goed arbeidscontract en een gang naar de Rechtbank vaak onvermijdelijk zijn. Zeker wanneer de vakbond zich ermee gaat bemoeien, want zij veronderstellen dat u de allerbeste medewerker van België aan de kant schuift. Het vervelende met vakbonden is dat zij slechts deels zijn geïnformeerd. Degene die wordt ontslagen vanwege malversaties, schetst doorgaans niet het volledige plaatje en zet de vakbond graag voor zijn of haar karretje…

Het zijn deze momenten waarbij de emoties hoog kunnen oplopen, waardoor het goed is om een advocaat arbeidsrecht te raadplegen. De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht moet niet alleen uw dossier kennen, maar u ook vertegenwoordigen bij de rechtszitting. In België roept men graag om een ‘C4’, maar het kan soms nadelig zijn voor de firma om een medewerker te slaan. Het verschil in de arbeidscontracten van arbeider en bedienden, leidt vaak tot misverstanden. Niet alleen bij de werkgever, maar ook bij de werknemer. De advocaat arbeidsrecht kan optreden voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. In beide gevallen zal de advocaat die u ziet als cliënt naar eer en vermogen verdedigen. Voor een werknemer zal de advocaat trachten om zoveel mogelijk uit de brand te slepen. Voor de werkgever zal de advocaat tracht om zo voordelig mogelijk de arbeidsrelatie te beëindigen. Vaak is het verstandig om voorafgaand aan het moment dat u een medewerker zijn of haar ontslag geeft, eerst contact op te nemen met de advocaat arbeidsrecht. Het zijn in de Rechtbank vaak de details die de doorslag geven.

Reseaujvf

Advocaat strafrecht nodig in Turnhout?

Advocaat strafrecht

Zoek je advocaat strafrecht Turnhout in de zoekmachines, dan heb waarschijnlijk nood aan advocaat die voornamelijk pleit voor de Politierechtbank en Correctionele rechtbank.

De dossiers voor de Politierechtbank hebben veelal betrekking op verkeersovertredingen en inbreuken op de Wegcode en de Wegverkeerswet.

De dossiers voor de Correctionele rechtbank hebben veelal betrekking op inbreuken op de Strafwet.

Zowel in de dossiers voor de Politierechtbank als voor de Correctionele rechtbank zal de rechter in de eerste plaats uitgaan van de vaststellingen van de verbalisanten (politieagenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs) ter beoordeling van het al dan niet bewezen zijn van de inbreuk.

De processen verbaal van de verbalisanten hebben in politiezaken een bijzondere bewijswaarde ingevolge artikel 62 van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Overeenkomstig voornoemd artikel hebben de processen verbaal opgesteld door de bevoegde verbalisanten namelijk bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

De rechter moet de inhoud van het proces-verbaal dan ook voor waar aannemen zolang de onjuistheid van de vaststellingen niet is aangetoond.

De bedoeling van de wetgever was er namelijk in gelegen dat men de moeilijke bewijsbaarheid van sommige misdrijven heeft willen verhelpen door een bijzondere waarde toe te kennen aan de vaststellingen door de verbalisanten van deze feiten.

Sommige misdrijven kunnen namelijk nagenoeg onmogelijk met de gewone bewijsmiddelen worden aangetoond, zoals verkeersovertredingen, die meestal in de vlucht worden begaan en waarbij de vaststelling wordt bemoeilijkt doordat er vaak gebruik wordt gemaakt van een rijdende voertuig.

Diegenen die beticht wordt van een politiemisdrijf kan evenwel ten te allen tijde het tegenbewijs leveren met alle middelen van recht.

De rechter beoordeelt hierbij op onaantastbare wijze de bewijswaarde van de elementen die als tegenbewijs worden aangevoerd.

Loutere ontkenningen of opgeworpen vermoedens door diegenen die beticht wordt van een politiemisdrijf zijn onvoldoende.

De rechtbank kan ook de betichte niet vrij spreken op grond van twijfel na een loutere ontkenning of het opwerpen van vermoedens gezien dit de bijzondere bewijswaarde van de vaststellingen van de verbalisanten in het proces-verbaal, volledig zou uithollen.

Verder worden er in de Wegverkeerswet nog een aantal vermoedens (wettelijke vermoedens) ingevoerd zoals bijvoorbeeld het vermoeden dat is vervat in artikel 67 bis van de Wegverkeerswet ingevolge waarvan wordt vermoed dat een inbreuk begaan is door de houder van de nummerplaat van het voertuig, waarbij de betichte evenwel het tegenbewijs mag leveren met alle middelen van recht. 

Een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht zal dan ook steeds onderzoeken of er al dan niet enige onvolkomenheden in het proces-verbaal aanwezig zijn gezien het onvolkomen proces-verbaal niet langer de voornoemde bewijswaarde heeft.

Deze onvolkomenheden kunnen met name veroorzaken dat het proces verbaal de bewijswaarde tot het tegendeel verliest.

Dit wil niet automatisch zeggen dat er een vrijspraak volgt gezien de rechter zich ook nog op andere bewijselementen kan steunen of het proces-verbaal louter als een inlichting kan beschouwen in plaats van als bewijs tot het tegendeel.

Advocaten moeten dan ook steeds op zoek gaan naar onvolkomenheden zoals een gebrek aan datum, plaats vermelding, ondertekening, de niet vermelding van de naam en de hoedanigheid van de opsteller of niet goedgekeurde en geparafeerde aanpassingen.

Nuttig om op te weten is dat een proces-verbaal opgesteld naar aanleiding van verkeersmisdrijven, vastgesteld met bemande camera’s steeds de bewijswaarde hebben tot het tegendeel.

Deze verregaande bewijswaarde geldt voor onbemande camera’s enkel voor snelheidsovertredingen, het rijden door een oranje of rood licht en de technische voorschriften.

De wet voorziet dat deze vaststellingen binnen de 14 dagen na de vaststelling aan de overtreder dient overgemaakt te worden. Indien dit niet het geval is verliest het proces-verbaal ook dan zijn bijzondere bewijswaarde en zelfs de waarde van een inlichting.

Reseaujvf

Ook bedrijven kiezen voor een empatische advocaat

Advocaat Turnhout

Heb jij je bedrijf gevestigd in Turnhout, dan komt het regelmatig voor dat je een juridische vraag wenst te stellen aan een advocaat met kennis van zake. Om deze te vinden zoek je op je smartphone, PC of tablet op de zoekterm ‘Advocaat Turnhout’.  Het overzicht wat je krijgt is weergave van alle beschikbare advocaten en advocatenkantoren in Turnhout. Ondernemers hebben over het algemeen vragen op het gebied van arbeidsrecht en handelsrecht waar ook het incassorecht onder valt. En zeer regelmatig wordt er gezocht op het vlak van schaderecht. Voordat u een advocaat selecteert moet u voor uzelf bepalen onder welk rechtsgebied de vraagt valt. Dat is niet eenvoudig, dus daar is het verstandig om op zoek te gaan naar een multidisciplinair advocatenkantoor. Op basis van je uitleg aan een advocaat, zal deze bepalen met welke vakspecialist je moet spreken. Er wordt een eerste intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek wordt dieper in gegaan op de zaak en wordt er uitleg gegeven over de eventuele mogelijkheden. Uiteraard kan er niet tot in de diepte op de zaak worden ingegaan, omdat daarvoor vaak aanvullende documenten en opzoekingswerk gedaan moet worden. Een goede advocaat zal je voor dit intakegesprek een vergoeding vragen. Dit klinkt wellicht vreemd, maar als een advocaat je kosteloos te woord kan staan, dan heeft hij te weinig werk. Een gespecialiseerde advocaat met te weinig werk kan ook minder ervaring op doen. Het is een vicieuze cirkel, maar als jij een goed advies wilt hebben van een vakman of –vrouw, dan is het aan te raden om een goede advocaat te zoeken.

Niet elke advocaat heeft de gave om ondernemers of zelfstandigen te begrijpen en te begeleiden. Ook als zelfstandig ondernemer heb je veel profijt aan een empatische advocaat, bijvoorbeeld als het gaat om incassorecht. De advocaat begrijpt dat jij op je geld zit te wachten en dat de klant allerlei excuses zoekt om niet te betalen. Er moet altijd een afweging worden gemaakt of u nog verder wilt gaan met deze klant in de toekomst. Indien er geen redelijke manier van protest is gevoerd door de klant, dan is het doorgaans noodzakelijk om actie te ondernemen. Een klant die problemen maakt, verkeerd vaak in slechte papieren. Er kunnen door de advocaat verschillende trajecten worden voorgesteld, waarbij het ene meer dan het andere kan leiden tot een procedure voor de Rechtbank. Maar wanneer u klant bent en vindt dat u onterecht een factuur hebt gekregen, dan kan een gespecialiseerde handelsrecht advocaat u bijstaan.

Reseaujvf

Een Advocaat Vreemdelingenrecht regelt ook een arbeidskaart voor expats

Advocaat Vreemdelingenrecht

Wanneer je als advocaat in België zegt dat je advocaat vreemdelingenrecht bent, dan begint men tegenwoordig direct over de immigranten uit Syrië. Het is opzich een misvatting dat een advocaat vreemdelingenrecht niets anders doet dan asielprocedures opstarten. De media werkt daar ook niet echt in mee door ronselende advocaten in busjes rond het station in Brussel te filmen.  Dit artikel plaats ik om meer inzicht te geven in de zaken die een advocaat Vreemdelingenrecht doet.

Gezinsherenigingsprocedures is een veel voorkomende activiteit waarvoor de advocaat moet schrijven, mensen bijstaan of pleiten. Gezinshereniging kan zijn omdat een cliënt in het buitenland is gehuwd en nu de partner wil laten overkomen. Dit hoeft niet perse te zijn omdat men gehuwd is, want samenwonend kan ook. Echter de overheid doet er alles aan om schijnhuwelijken aan te tonen. Waar echte liefde in het spel is, zal niemand het geluk van een ander ondermijnen, maar helaas wordt veel misbruik gemaakt van de vriendelijke regelingen die België kent.

Daarnaast kan de vreemdelingrecht advocaat worden ingezet om een toeristenvisum te bekomen of een arbeidskaart. Dit laatste wordt veel door bedrijven gevraagd wanneer zij expats willen inzetten in hun bedrijf. De procedure kan nogal omslachtig zijn en het voordeel van een ervaren advocaat  is dat deze de klappen van de zweep kent. Hij heeft een werkwijze ontwikkelt zodat op een efficiënte wijze de mogelijkheid wordt gerealiseerd om de benodigde papieren te krijgen van de staat. Anderzijds weet hij precies wat u nodig heeft om een vlotte afhandeling mogelijk te maken. Ontbrekende papieren zijn in een aanvraagprocedure fnuikend. Dit zorgt voor onnodige vertraging en zeker naar het einde van het jaar of de zomerperiode zijn de ambtenaren op volle arbeidssterkte. Velen hebben dan vakantie, dus het werk moet door minder mensen worden gedaan.

Het omgekeerde van het papierwerk regelen om te mogen instromen en een uitwijzing trachten te voorkomen en in veel gevallen is het slechts vertragen. Als advocaat vreemdelingenrecht moet je altijd realiseren dat je cliënten geen valse hoop geeft. Deze mensen worden doorgaans op Pro Deo basis geholpen, maar dat houdt voor de advocaat in dat hij twee jaren op zijn of haar geld van de overheid moet wachten. Als startende advocaat is het aantrekkelijk om een praktijk op te bouwen, maar op termijn zul je toch een breder cliënteel moeten aanspreken. En wat denk je wanneer Europa de grenzen echt kan dichten? Dan worden de advocaten vreemdelingrecht aan de grenzen van Europa rijk, maar niet die in België.