Reseaujvf
Image default
Society / Law

Verhelp een lekkage met deze tips

Een daklekkage is geen pretje. Om de schade van de lekkage te beperken, is het essentieel om de waterlekkage zo snel als mogelijk te verhelpen. Echter wordt deze snelle handeling vermoeilijkt, doordat een lekkage pas in een laat stadium te zien is.

Om die reden is het belangrijk om direct in te grijpen zodra je een lekkage opmerkt. Hoe langer je wacht, hoe meer schade de lekkage zal aanrichten. Om gericht te werken en de juiste handelingen uit te voeren, staat in dit artikel exact beschreven welke handelingen essentieel zijn bij het tegengaan van een lekkage.

Stappenplan

Voor het uitvoeren van verdere taken is het raadzaam om de hoofdkraan dicht te draaien. Zo ben je er verzekerd dat er geen water meer in het leidingnetwerk komt, waardoor er niet nog meer water via het lek de leiding kan verlaten.

Vervolgens is het belangrijk om direct een loodgieter te contacteren. Dit persoon weet exact welke handelingen uitgevoerd moeten worden om een lekkage in de toekomst te voorkomen. Daarbij is de kans aanwezig dat er een dakrenovatie plaats zal moeten vinden, indien het dak zich in slechte staat verkeerd.

Daarna is het mogelijk om foto’s te maken van de situatie en contact op te nemen met de verzekeraar om de financiële situatie te bespreken.

Overleg met de verzekering

Het vastleggen van de situatie kan helpen bij het in kaart brengen van de situatie. Het bewijsmateriaal kan erg nuttig zijn in het overleg met de verzekering. Gedurende het gesprek zullen de vervolgstappen duidelijk worden. Hierbij is het belangrijk om enkel reparaties uit te voeren als de verzekering hiermee akkoord gaat. Indien er geen akkoord is gegeven, is de kans aanwezig dat de kosten niet vergoed worden.

Spoor het lek op

Na het overleg is het nuttig om te bepalen waar het lek zich bevindt. De locatie van de lekkages verklappen in veel gevallen al de oorzaak. Zo kunnen kringen op het plafond het gevolg zijn van lekkende leidingen, lekkende dakbedekking of van lekkages in de badkamer.

http://dakbeheerhermans.nl